Cukrzycowa choroba oczu


Jaskra wtórna (krwotoczna) w przebiegu cukrzycy

Najistotniejszą zmianą w tęczówce typową dla cukrzycy jest nowotworzenie naczyń, istotnie częstsze u chorych na cukrzycę typu 2. W tęczówce tworzą się nowe patologiczne naczynia w postaci krętych i wąskich pętli, które łączą się ze sobą, tworząc gęstą sieć. Naczynia te mogą być rozmieszczone zarówno w części przyźrenicznej, jak i w części przypodstawnej lub też pokrywać całą powierzchnię tęczówki. Obraz taki nosi nazwę rubeosis iridis i jest bardzo dobrze widoczny w biomikroskopie rogówkowym. Nowotworzenie naczyń może również rozwijać się w kącie komory przedniej oka. W początkowym okresie choroby, przy niewielkim nasileniu nowotworzenia naczyń, krążenie płynu wewnątrzgałkowego i ciśnienie wewnątrzgałkowe są prawidłowe. W przypadku nasilenia nowotworzenia naczyń w kącie komory przedniej u 9,2% chorych następuje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego i jest to wówczas jaskra wtórna neowaskularna otwartego kąta. Zaawansowany stopień nowotworzenia naczyń prowadzi do wystąpienia jaskry połączonej z dużymi dolegliwościami bólowymi i nieodwracalną ślepotą. Jaskra neowaskularna zamkniętego kąta jest końcowym okresem choroby, w którym kąt komory przedniej jest całkowicie zamknięty. Towarzyszy temu znaczne niedotlenienie siatkówki w przebiegu zaawansowanej retinopatii proliferacyjnej, często powikłanej wtórnym odwarstwieniem siatkówki. W przypadku znacznych dolegliwości bólowych i całkowitej ślepoty takiego oka należy wykonać zabieg usunięcia gałki ocznej.
Leczenie jaskry wtórnej (krwotocznej) jest niezwykle trudne i z reguły kończy się niepowodzeniem.


  << poprzedni rozdział    Rozdział 9 z 12   następny rozdział >>